info@vanwilik.nl

Visie & missie

Van Wilik richt zich met name op de markt van kwalitatief hoogwaardige producten en aanverwante diensten op het gebied van onderscheidingen in de ruimste zin van het woord. Specifieker geformuleerd: activiteiten op het gebied van ontwikkeling, (re)productie en verkoop, advies, consultancy en bemiddeling. Het bedrijf wil op respectvolle wijze omgaan met mens en milieu. Persoonlijke relaties zijn warm en duurzaam. Discretie is essentieel. Onze producten helpen de maatschappelijke erkenning en waardering zichtbaar te maken bij gedecoreerde personen.